Gips - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Gips

Vad händer med ditt gipsavfall?

Gips

Vad är gips?

Gips används i stora mängder vid byggarbetsplatser. Materialet kan återvinnas om det är rent och torrt. Är materialet förorenat på något sätt går det dessvärre inte att återvinna utan blir sorterbart avfall som läggs på deponi.

Avfallets resa

Vi kan hämta avfallet i containrar eller kärl. Gipsavfallet transporteras sedan till vår anläggning i Nässjö. 

Vad händer sedan?

Vid återvinningsanläggningen vägs och besiktigas materialet. Vid återvinning mals och torkas gipset för att sedan användas vid tillverkning av nya gipsskivor där returpapper används till det ytskikt som fogar samman gipset i skivorna.

Print
7618